“ Proje ”

İç mimari projelendirmede işverenin ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra sırasıyla; keşif yapılması, proje rölövesinin alınması ve ölçeklendirilmesi, yerleşim planı, görünüşler, kesitler ve detay çizimleri gibi teknik çizimlerin hazırlanmasının ardından üç boyutlu çizimin yapılması ve render alımı ile iş verene görsel sunum yaparak hayal ettiklerinizi ve isteklerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz işlevsel, foksiyonel ve estetik projeler hazırlanır. Tüm projelere ait tasarım ve uygulamaların projelendirilmesi sürecine dahil olan tüm diğer disiplinlerle koordinasyon sağlanır.
maaemo içmimarlık